Διημερίδα Καρδιαγγειακών Παθήσεων , 01/04/2023 Caravel, Αίθουσα ΟλυμπίαΒ