Διοικητικό Συμβούλιο

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΙΕΔΚΑΡ 2021 – 2024

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΙΣΙΜΙΣΗΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΑΓΝΟΥ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΡΑΣΣΟΣ

ΤΑΜΙΑΣ: ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ

ΜΕΛΗ:

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΡΜΠΕΤΣΕΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΑΤΣΙΛΙΝΑΚΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΡΟΥΤΟΥΛΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΙΕΔΚΑΡ 2017-2020

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΡΑΝΙΔΗΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΡΙΚΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΑΓΝΟΥ

ΤΑΜΙΑΣ: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΡΑΣΣΟΣ

ΜΕΛΗ:

ΜΑΚΡΗΣ ΘΩΜΑΣ

ΜΠΑΡΜΠΕΤΣΕΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΑΤΣΙΛΙΝΑΚΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

ΧΑΝΤΑΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Διοικητικό Συμβούλιο από 29/9/2015 – 2017

Ο Πρόεδρος της ΠΙΕΔΚΑΡ κ.Δ.Μπάμπαλης κατέθεσε την παραίτησή του από το ΔΣ. Γίνεται αποδεκτή η παραίτησή του από όλα τα μέλη του ΔΣ. Ο Αντιπρόεδρος της ΠΙΕΔΚΑΡ κ.Ιωάννης Καλλικάζαρος κάλεσε όλα τα μέλη του ΔΣ σε συνάντηση προκειμένου να γίνει εσωτερική ψηφοφορία για ανάδειξη νέου διοικητικού συμβουλίου. Υποψήφιοι για την προεδρεία της ΠΙΕΔΚΑΡ είναι ο κ.Ι.Καλλικάζαρος και ο κ.Α.Κρανίδης. Από τα 9 παρευρισκόμενα μέλη ψήφισαν οι 7, οι δυο έδωσαν λευκή ψήφο. Αναλυτικότερα, ο κ.Καλλικάζαρος έλαβε 6 ψήφους και ο κ.Κρανίδης 1 ψήφο. Νέος Πρόεδρος της ΠΙΕΔΚΑΡ ορίζεται ο κ.Καλλικάζαρος και Αντιπρόεδρος ο κ.Κρανίδης.

Το νέο ΔΣ έχει την ακόλουθη σύσταση:

Πρόεδρος: Ιωάννης Καλλικάζαρος

Αντιπρόεδρος: Αθανάσιος Κρανίδης

Γενικός Γραμματέας: Γεώργιος Παπανάγνου

Ταμίας: Χαράλαμπος Γράσσος

Μέλος: Θωμάς Μακρής

Μέλος: Ιωάννης Μπαρμπετσέας

Μέλος: Αθανάσιος Τρίκας

Μέλος: Στυλιανός Χαντανής

Μέλος: Σταύρος Κάκουρος

Διοικητικό Συμβούλιο 2014 – 2017

– Πρόεδρος: Δημήτριος Μπάμπαλης

– Αντιπρόεδρος: Ιωάννης Καλλικάζαρος

– Γενικός Γραμματέας: Γεώργιος Παπανάγνου

– Ταμίας: Χαράλαμπος Γράσσος

– Μέλος: Αθανάσιος Κρανίδης

– Μέλος: Θωμάς Μακρής

– Μέλος: Ιωάννης Μπαρμπετσέας

– Μέλος: Αθανάσιος Τρίκας

– Μέλος: Στυλιανός Χαντανής

——————————————————————————————————————

Διοικητικό Συμβούλιο Περιόδου 2011- 2014

Πρόεδρος: Δημήτριος Μπάμπαλης

Αντιπρόεδρος: Σταύρος Κάκουρος

Γραμματέας: Αθανάσιος Τρίκας

Ταμίας: Δημήτριος Σταμάτης

Μέλος: Ιωάννης Καλλικάζαρος

Μέλος: Αθανάσιος Κρανίδης

Μέλος: Θωμάς Μακρής

Μέλος: Δημήτριος Μαντζουράτος

Μέλος: Στυλιανός Χαντανής