Εγγραφή σε επιστημονική εκδήλωση της ΠΙΕΔΚΑΡ

Για να εγγραφείτε σε επιστημονική εκδήλωση της ΠΙΕΔΚΑΡ, παρακαλώ συμπληρώστε τη φόρμα που ακολουθεί: