Η Εταιρία

Ιστορικό Εταιρίας

Είναι γνωστό ότι μια τεράστια εξέλιξη έχει συντελεστεί στην ειδικότητα της Καρδιολογίας τα τελευταία χρόνια. Μέσα σε αυτή την εξέλιξη έχουν προκύψει διάφορα επιστημονικά, κλινικά και εκπαιδευτικά θέματα. Αυτά οδήγησαν σε προβληματισμό και συζητήσεις αρκετούς Διευθυντές Καρδιολογικών Τμημάτων κατά τις συναντήσεις τους στα συνέδρια. Ορισμένοι από αυτούς έθεσαν την ιδέα της ίδρυσης μιας Πανελλήνιας Εταιρείας Διευθυντών Καρδιολογίας με το σκεπτικό, ότι θα ήταν ευκολότερα δυνατή η καταγραφή, η μεθόδευση και διεκδίκηση και τελικά επίλυση των προβλημάτων που θα αναφύονταν στον καρδιολογικό χώρο. Έτσι άρχισαν να πραγματοποιούνται συναντήσεις μιας ομάδας Διευθυντών Καρδιολογίας με συγκεκριμένο στόχο και σκοπό κατά τη διάρκεια του έτους 2004.

Ανατέθηκε σε τριμελή επιτροπή, αποτελούμενη από τους Δημήτριο Μπάμπαλη, Σωτήριο Βασιλείου και Ιωάννη Βασιλειάδη, η σύνταξη του Καταστατικού της Εταιρείας.

Η τριμελής επιτροπή, μελετώντας και άλλα αντίστοιχα καταστατικά, επέφερε τροποποιήσεις και συνέταξε το δικό της. Το Καταστατικό αυτό τέθηκε προς ενημέρωση και τελικά εγκρίθηκε και υπογράφηκε από 22 συναδέλφους, που παραβρέθηκαν στη συνέλευση των ιδρυτικών μελών της 15ης Οκτωβρίου 2004. Η Εταιρεία ονομάστηκε Πανελλήνια Ιατρική Εταιρεία Διευθυντών Καρδιολογίας (Π.Ι.Ε.Δ.ΚΑΡ) και οι συνάδελφοι Διευθυντές Καρδιολόγοι που αποτέλεσαν τα ιδρυτικά μέλη είναι οι ακόλουθοι:

1. Βασιλείου Σωτήριος 12. Μαντζουράτος Δημήτριος
2. Βασιλειάδης Ιωάννης 13. Καλλικάζαρος Ιωάννης
3. Κυριακίδης Ζήνων 14. Χρηστάκος Σταμάτιος
4. Καρύδης Κωνσταντίνος 15. Μανώλης Αντώνιος
5. Τσίγκας Δημήτριος 16. Ρόκκας Στυλιανός
6. Σταμάτης Δημήτριος 17. Λαζαρίδης Κυριάκος
7. Ζαχαρούλης Απόστολος 18. Σκουφάς Παναγιώτης
8. Μπάμπαλης Δημήτριος 19. Ταβερναράκης Αντώνιος
9. Πολυδώρου Αντώνιος 20. Παπαστεριάδης Ευάγγελος
10. Καράς Σπήλιος 21. Καρδαράς Φώτιος
11. Φούσας Στέφανος 22. Πυργάκης Βλάσιος

Εκλογές 6/5/2005

Η έγκριση του Καταστατικού από το Πρωτοδικείο και η επισημοποίηση της Π.Ι.Ε.Δ.ΚΑΡ έγινε στις 2/3/2005. Στη συνέχεια προκηρύχθηκαν εκλογές, που διεξήχθησαν σε φιλική – συναδελφική ατμόσφαιρα στο ξενοδοχείο HolidayInn στις 6/5/2005, από τις οποίες αναδείχθηκε το πρώτο Δ.Σ της Εταιρείας με την εξής σύνθεση:

Πρόεδρος Ιωάννης Καλλικάζαρος

Αντιπρόεδρος Δημήτριος Μπάμπαλης

Γενικός Γραμματέας Βλάσιος Πυργάκης

Ταμίας Δημήτριος Μαντζουράτος

Μέλη Σωτήριος Βασιλείου

Αντώνιος Μανώλης

Αντώνιος Ταβερναράκης

Το νέο Δ.Σ της Εταιρείας αποφασίζει να διατηρήσει σε θέση ειδικού συμβούλου χωρίς δικαίωμα ψήφου τον εργασθέντα για την ίδρυσή της κ.Ιωάννη Βασιλειάδη.

Εκλογές 30/05/2008

Στις 30/05/2008 προκηρύσσονται οι δεύτερες εκλογές της Εταιρείας στο ξενοδοχείο DivaniCaravel, από τις οποίες προκύπτει το νέο Δ.Σ με την εξής σύνθεση:

Πρόεδρος Ιωάννης Καλλικάζαρος

Αντιπρόεδρος Δημήτριος Μπάμπαλης

Γενικός Γραμματέας Στέφανος Φούσας

Ταμίας Δημήτριος Μαντζουράτος

Μέλη Σταύρος Κάκουρος

Δημήτριος Σταμάτης

Αθανάσιος Τρίκας

Στις 8/9/2008 μεταβάλλεται η σύνθεση του Δ.Σ μετά από αίτημα παραίτησης από τη θέση του Προέδρου του κ.Ι.Καλλικάζαρου, ο οποίος ανακοινώνει την πρόθεσή του να κατέλθει υποψήφιος για την Αντιπροεδρία της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας στις επικείμενες εκλογές της. Μετά από ψηφοφορία μεταξύ των μελών του προκύπτει το νέο Δ.Σ με την ακόλουθη σύνθεση:

Πρόεδρος Δημήτριος Μπάμπαλης

Αντιπρόεδρος Δημήτριος Μαντζουράτος

Γενικός Γραμματέας Στέφανος Φούσας

Ταμίας Ιωάννης Καλλικάζαρος

Μέλη Σταύρος Κάκουρος

Δημήτριος Σταμάτης

Αθανάσιος Τρίκας

Το νέο Δ.Σ διατηρεί στη θέση του ειδικού συμβούλου χωρίς δικαίωμα ψήφου το συνάδελφο κ.Ιωάννη Βασιλειάδη.

Τροποποίηση καταστατικού

Η αναβάθμιση και εξέλιξη πολλών συναδέλφων καρδιολόγων στο Ε.Σ.Υ από τον τίτλο του Αναπληρωτή Διευθυντή σε θέση Διευθυντή δημιούργησε την ανάγκη και έδωσε το έναυσμα για τροποποίηση του Καταστατικού της Π.Ι.Ε.Δ.ΚΑΡ. Η σημαντική διεύρυνση του αριθμού των Διευθυντών έδωσε άλλη, πιο σημαντική διάσταση στη δυναμική της Εταιρείας. Έτσι με απόφαση του Δ.Σ συγκλήθηκε Καταστατική Γενική Συνέλευση των μελών της Π.Ι.Ε.Δ.ΚΑΡ στις 10/06/2009 στο Αμφιθέατρο του Νοσοκομείου του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού (Κοργιαλένειο – Μπενάκειο) με αποκλειστικό θέμα την τροποποίηση άρθρων του Καταστατικού.

Με ομόφωνη απόφαση τροποποιήθηκαν 4 άρθρα του αρχικού καταστατικού και στη συνέχεια ακολουθήθηκε η νόμιμη διαδικασία μέσω του Πρωτοδικείου Αθηνών για την έγκρισή του.

Το Καταστατικό, που είναι σήμερα σε ισχύ, εμφανίζεται στην ιστοσελίδα της Π.Ι.Ε.Δ.ΚΑΡ.