ΙΟΥΛΙΟΣ 2018

Η ιδιοπαθής εκτακτοσυστολική κοιλιακή αρρυθμία (ΕΚΣ) / ταχυκαρδία (ΚΤ) παρατηρείται σε ασθενείς χωρίς δομική οργανική νόσο και θεωρητικά έχει άριστη πρόγνωση. Ο αποκλεισμός δομικής καρδιοπάθειας είναι το πρώτο βήμα για την διάγνωση των αρρυθμιών αυτών και πραγματοποιειται με υπερηχογράφημα καρδιάς, δοκιμασία κοπώσεως, στεφανιογραφία, μαγνητική τομογραφία καρδιάς, ενώ η υψηλής πυκνότητας ηλεκτροανατομική χαρτογράφηση μπορεί να δώσει πολύτιμες πληροφορίες.

Οι ιδιοπαθείς ΕΚΣ / ΚΤ προέρχονται από την δεξιά κοιλιά (χώρος εξόδου, πτυχές της πνευμονικής αρτηρίας, τριγλωχινικός δακτύλιος, κορυφή δεξιάς κοιλίας, moderator band, parietal band), από την αριστερή κοιλία (αορτικές πτυχές, χώρος εξόδου, μιτροειδικός δακτύλιος, θηλοειδείς μύες, δεσμιδική ταχυκαρδία), ενώ παρατηρούνται ενδομυοκαρδιακές και επικαρδιακές εντοπισείς (left ventricular summit, στεφανιαίο δίκτυο). Μέχρι πολύ πρόσφατα θεωρούσαμε ότι η πλειονότητα των περιπτώσεων εντοπίζεται στον χώρο εξόδου της δεξιάς κοιλίας. Αυτό οφείλονταν στην αδυναμία μας να χαρτογραφήσουμε άλλες γειτονικές θέσεις (left ventricular summit, μεγάλη καρδιακή φλέβα) οι οποίες δίνουν παραπλήσιας μορφολογίας ΗΓΚ. Τελευταία δεδομένα δείχνουν ότι τα ποσοστά εντόπισης είναι μοιρασμένα στον χώρο εξόδου της δεξιάς και της αριστερής κοιλίας.

Το ΗΚΓ επιφανείας μπορεί να βοηθήσει σημαντικά στην εντόπιση της αρρυθμίας. Ωστόσο, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι διαφορετικές θέσεις δίνουν παραπλήσιας μορφολογίας ΗΚΓ (χώρος εξόδου δεξιάς κοιλίας, δεξιά αορτική πτυχή, στεφανιαίο δίκτυο). Προκειμένου να προσανατολιστεί η ηλεκτρική χαρτογράφηση έχουν δημιουργηθεί διάφοροι αλγόριθμοι της αρρυθμίας με βάση το ΗΚΓ. Η ακριβής προέλευση της ΕΚΣ / ΚΤ εντοπίζεται με χαρτογράφηση ενεργοποίησης στο ηλεκτροφυσιολογικό εργαστήριο. Η χαρτογράφηση παράσυρσης χρησιμοποιείται συμπληρωματικά της χαρτογράφησης ενεργοποίησης σε ΚΤ επανεισόδου (δεσμιδική). Τέλος, η χαρτογράφηση βηματοδότησης είναι χρήσιμη για τον εντοπισμό της προέλευσης των ΕΚΣ, ειδικά όταν καταγράφονται ελάχιστες ΕΚΣ. Τα ποσοστά επιτυχίας της κατάλυσης κυμαίνονται μεταξύ 75-85%. Οι σπάνιες εντοπίσεις αποτελούν την συχνότερη αιτία αποτυχίας της κατάλυσης είτε λόγω αδυναμίας χαρτογράφησης είτε λόγω αδυναμίας προσέγγισης με τον καθετήρα κατάλυσης (ενδομυοκαρδιακή εντόπιση, επικαρδιακή εντόπιση, μεγάλη καρδιακή φλέβα / πρόσθια μεσοκοιλιακή φλέβα, communicating veins).

Η κατάλυση έχει καλυτέρα αποτελέσματα από την μακροχρόνια χορήγηση αντιαρρυθμικών φαρμάκων στην αντιμετώπιση της ιδιοπαθούς κοιλιακής αρρυθμίας. Η κατάλυση της ΕΚΣ / ΚΤ έχει ένδειξη σε ασθενείς με ανθεκτικές στα φάρμακα συμπτωματικές ιδιοπαθείς ΕΚΣ / ΚΤ και σε ασθενείς με μυοκαρδιοπάθεια επαγόμενη από την αρρυθμία. Ασθενείς με αυξημένη πιθανότητα να αναπτύξουν μυοκαρδιοπάθεια επαγόμενη από την αρρυθμία είναι συνήθως άτομα ηλικίας >65 ετών με υψηλό αρρυθμιολογικό φορτίο (>10% ή >24%) και με επικαρδιακή εντόπιση της αρρυθμίας (διευρυσμένο QRS στην έκτακτη συστολή). Αυτοί οι ασθενείς πρέπει να αντιμετωπίζονται επιθετικά και η κατάλυση αποτελεί την καλύτερη επιλογή. Τέλος, ασθενείς με ΕΚΣ / ΚΤ που εντοπίζονται στην moderator band ή στους θηλοειδείς μύες θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με προσοχή και πιθανότατα να οδηγούνται νωρίτερα στο εργαστήριο ηλεκτροφυσιολογίας για κατάλυση λόγω της αυξημένης πιθανότητας αιφνίδιου καρδιακού θανάτου.