ΙΟΥΝΙΟΣ 2019

Επαρκεί η υψηλής ευαισθησίας τροπονίνη, μόνη ή σε συνδυασμό με την κοπεπτίνη, για τον αποκλεισμό του NSTEMI σε ασθενείς που προσέρχονται πολύ πρώιμα στα επείγοντα? Μια μετανάλυση που εφαρμόστηκε στο τμήμα επειγόντων περιστατικών.

Ως γνωστόν, η κοπεπτίνη είναι το αμινοτελικό άκρο της προ-ορμόνης της βασοπρεσσίνης. Εκκρίνεται μαζί με την αργινίνη-βασοπρεσσίνη από την νευροϋπόφυση σε καταστάσσεις stress (καρδιακή ανεπάρκεια, shock), αλλά είναι πολύ πιο σταθερή και μπορεί να μετρηθεί. Άμεσα αυξάνεται σε ασθενείς με έμφραγμα μυοκαρδίου και παραμένει αυξημένη για 5 ημέρες.

Σε μια πρόσφατη μελέτη, ελέχθηκε αν η κοπεπτίνη και η υψηλής ευαισθησίας τροπονίνη (HScTn) βελτιώνουν την πρώιμη ανίχνευση του οξέος εμφράγματος μυοκαρδίου χωρίς ανάσπαση του ST (NSTEMI).

Έγινε μία μετανάλυση τριών προοπτικών μελετών οι οποίες περιελάμβαναν ασθενείς που παρουσιάστηκαν στο τμήμα επειγόντων με έναρξη θωρακαλγίας (Chest Pain OnsetCPO) μικρότερης των 6 ωρών.

Στην ανάλυση περιελήφθησαν 449 ασθενείς εκ των οποίων το 12% είχε NSTEMI. Οι 160 παρουσιάστηκαν στο τμήμα επειγόντων σε <2 ώρες από την έναρξη του πόνου, οι 143 μεταξύ 2 και 4 ωρών και οι 146 σε >4 ώρες από το σύμπτωμα. Ο επιπολασμός του NSTEMI ήταν παρεμφερής σε όλες τις ομάδες (9%, 13% και 12% αντίστοιχα, p=0.281).

Οι μετρήσεις τις HScTnT και της κοπεπτίνης κατά την εμφάνιση των ασθενών στα ΤΕΠ μελετήθηκαν με βάση τον χρόνο έναρξης του πόνου. Η απόφαση αποδέσμευσης (discharge) από τα επείγοντα λαμβανόταν από δύο ειδικούς και συμπεριελάμβανε την καρδιακή τροπονίνη Ι (cTnI). Η HScTn και η κοπεπτίνη μετρήθηκαν τυφλά.

Διαπιστώθηκε ότι η διαγνωστική ακρίβεια μόνο της cTnI , των cTnI+κοπεπτίνη μαζί και μόνο της HScTnT (αλλά όχι των HScTnT + κοπεπτίνη μαζί) μειωνόταν αναλόγως της κατηγορίας ασθενών. Για την πρώτη κατηγορία (έναρξη < 2 ώρες) η επιλογή μιας τιμής αναφοράς των 14 ng/L για την HScTnT οδήγησε σε τρία ψευδώς αρνητικά αποτελέσματα (ευαισθησία 80% (95% διάστημα εμπιστοσύνης 51%-95%), ειδικότητα 85% (95% διάστημα εμπιστοσύνης 78%-90%), 79% με ορθές αποφάσεις αποδέσμευσης) και η τιμή 5ng/L οδήγησε σε δύο ψευδώς αρνητικά αποτελέσματα (ευαισθησία 87% (95% διάστημα εμπιστοσύνης 59%-98%), ειδικότητα 58% (95% διάστημα εμπιστοσύνης 50%-66%), 52% με ορθές απόφασης αποδέσμευσης). Η προσθήκη της κοπεπτίνης στην HScTnT προκάλεσε μείωση της λανθασμένης διάγνωσης κατά 1 ασθενή σε ασθενείς με έναρξη πόνου <2 ωρών (ευαισθησία 93% (95% διάστημα εμπιστοσύνης 66% – 100% ), ειδικότητα 41% ( 95% διάστημα εμπιστοσύνης 33% – 50%)).

Συμπερασματικά διαπιστώθηκε ότι μια και μόνο μέτρηση της HScTn, μόνη ή σε συνδυασμό με κοπεπτίνη, κατά την εμφάνιση του ασθενή στα επείγοντα, δεν μοιάζει αρκετά ασφαλής για τον αποκλεισμό του NSTEMI σε ασθενείς οι οποίοι προσήλθαν πολύ νωρίς από την έναρξη του πόνου (<2 ώρες).

Ηλίας Πατσιώτης

Α’ Καρδιολογική Κλινική

ΓΠΝ Νίκαιας < ο Άγιος Παντελεήμων >