Ιούλιος 2017

Στο 27°Πανευρωπαικό Συνέδριο της Υπέρτασης 2017-Μιλάνο :

A) υπήρχαν 2 νέα newsletter, το ένα που πραγματεύεται τα επίπεδα της αρτηριακής πίεσης (AΠ) στην οξεία φάση της Ενδοεγκεφαλικής Αιμορραγίας, ενώ το άλλο αφορούσε τις εξελίξεις των συσκευών για την νεφρική απονεύρωση στην ανθεκτική υπέρταση (ομάδα του Τσιούφη, Gianfranko Parati).

Β) συζητήθηκαν διεξοδικά νέοι παράγοντες αύξησης της ΑΠ, όπως η ατμοσφαιρική μόλυνση ,ο θόρυβος και η υγρασία (ελληνικές συμμετοχές), καθώς και τα πολυσυζητημένα όρια της ΑΠ μετά την μελέτη Sprint , ο ρόλος του πολυχαπιού στην δευτερογενή πρόληψη των καρδιαγγειακών νοσημάτων κ.α.

Γ) μονοπώλησε το θέμα γυναίκα και ΑΠ και  συζητήθηκε κατά πόσο  η θεραπεία για την υπέρταση επηρεάζεται από την βλάβη οργάνων στόχων και αν πριν την νεφρική απονεύρωση στην Ανθεκτική Υπέρταση πρέπει να εξαντλήσουμε τη χρήση ανταγωνιστών αλδοστερόνης  ή άλλης αντιυπερτασικής  αγωγής  με ξεχασμένα φάρμακα, που είναι 4ης γραμμής θεραπείας

Δ) Φάνηκε, ότι νέα φάρμακα για την υπέρταση δεν προβλέπονται στον ορίζοντα και ότι   τα νέα αντιδιαβητικά δισκία μας δίνουν την δυνατότητα να ελπίζουμε στη χορήγηση τους στον διαβητικό με ΑΠ.

Τέλος, το Πανευρωπαϊκό Συνέδριο της Υπέρτασης 2017 στο Μιλάνο είχε ξεχωριστή σημασία για  Έλληνες γιατρούς που ασχολούνται με την Υπέρταση, μιας και Πρόεδρος για πρώτη φορά εξελέγη Έλληνας  Καθηγητής,ο Κ.Τσιούφης.

                                                                   Χάρης Γράσσος                                                                                                                                    MD,FESC,PhD,EHS