Μάιος 2018

Τέσσερεις νέες μελέτες που ανακοινώθηκαν στο πρόσφατο Αμερικανικό Συνέδριο Καρδιολογίας αποτέλεσαν το ενδιαφέρον των Συνέδρων.

Πρώτη ήταν η ανακοίνωση της μελέτης Odyssey, με κύριο σκοπό της χορήγηση ενός μονοκλωνικου αντισώματος της Aλιροκουμάμπης ενός αναστολέα PSCK9 σε ασθενείς με οξέα στεφανιαία σύνδρομα ,με κύριο στόχο την επίτευξη της μείωσης  της LDL χοληστερόλη <70mg/dl παρά την εντατική θεραπεία με την μέγιστη δόση στατίνης η και προσθήκης εζετιμίμπη. Πρωτογενή καταληκτικά σημεία αποτέλεσαν θάνατος από στεφανιαία νόσο, έμφραγμα μυοκαρδίου θανατηφόρο η μη , αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο θανατηφόρο η μη και τέλος ασταθής στηθάγχη που είχε άμεση ανάγκη νοσηλείας. Τα αποτελέσματα της μελέτης, ήταν συγκριτικά με την ομάδα του placebo,η μείωση των εμφραγμάτων, η μείωση των αγγειακών εγκεφαλικών επεισοδίων, η μείωση των μειζόνων καρδιαγγειακών συμβαμάτων και τέλος η μείωση του θανάτου οποιασδήποτε αιτιολογίας, χωρίς παρενέργειες παρόλα τα χαμηλά επίπεδα της LDL που επιτεύχθηκαν (15mg/dl)

Eξίσου σημαντική μελέτη ήταν η VEST, στην οποία εξετάσθηκε σε μετεμφραγματικούς ασθενείς με χαμηλό κλάσμα εξώθησης <35% η εφαρμογή του γιλέκου απινιδιστή συν την κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή, συγκριτικά με ασθενείς του ιδίου profil μόνο με φαρμακευτική αγωγή. Δυστυχώς, οι έχοντες το γιλέκο απινιδιστή δεν μείωσαν το ποσοστό αιφνιδίου θανάτου μέσα στις πρώτες 90 ημέρες, συγκριτικα με ομάδα ελέγχου αλλά και με εκείνους που ελάμβαναν την κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή χωρίς το γιλέκο διάσωσης .

Η μελέτη CARES, τάραξε τα νερά για την ασφάλεια ενός εξαιρετικά αποτελεσματικού φαρμάκου, όπως η φεμπουξοστάτη συγκριτικά με την ασθενή δραστικά αλλοπουρινόλη, σε ασθενείς με ουρική νόσο και καρδιαγγειακή πάθηση. Η χορήγηση φεμπουξοστάτης συνοδεύτηκε με αύξηση της θνητότητας συγκριτικά με την χορήγηση αλοπουρινόλης παρά την εξαιρετική μείωση του ουρικού οξέος ,ενώ θα πρέπει να σημειωθεί η χαμηλή στατιστική δύναμη της μελέτης μια και το ποσοστό απόσυρσης και στα δύο φάρμακα ήταν 45%.

Τέλος έκπληξη αποτέλεσε η μελέτη, που μαύροι κομμωτές μείωσαν την αρτηριακή πίεση ΑΠ, των υπερτασικών πελατών τους με δύσκολα ρυθμιζόμενη ΑΠ, με τη παραίνεση τους να επισκέπτονται συχνά τον γιατρό τους η τον φαρμακοποιό τους, σε σύγκριση με εκείνους που δεν είχαν παρόμοια πληροφόρηση .

                     Xάρης Γράσσος- Καρδιολόγος  Γ.Ν.Α ΚΑΤ