Οκτώβριος 2017

Highlights ESC Βαρκελώνη 2017

Στα πλαίσια του Πανευρωπαϊκού συνέδριου Καρδιολογίας στη Βαρκελώνη ανακοινώθηκαν :

1ηημέρα:Τέσσερεις νέες κατευθυντήριες οδηγίες. Συγκεκριμένα για τη Περιφερική Αγγειακή Νόσο, το οξύ Έμφραγμα Μυοκαρδίου με ανάσπαση  του ST διαστήματος, διαχείριση των Βαλβιδοπαθειών, και Διπλή Αντιαιμοπεταλιακή θεραπεία στην Στεφανιαία Νόσο .

2η ημέρα:SYNTAXII μελέτη : επιβεβαιώνει ότι σε ασθενείς με τριαγγειακή νόσο η χρήση της SYNTAXII στρατηγικής έχει άμεση συσχέτιση με καλλίτερα κλινικά συμβάντα στο χρόνο.Diva μελέτη : επιβεβαιώνει την μη στατιστική διαφορά ανάμεσα στα  stent που εκλύουν φάρμακο και τα μεταλλικά stent, σε αγγειοπλαστική σε μόσχευμα από τη σαφηνή φλέβα.

3ηημέρα:α) ανακοινώθηκε η πολύ σημαντική μελέτη CANTOS, που δείχνει ότι η χορήγηση ενός μονοκλωνικού αντισώματος σε 10.061 ασθενείς με σταθερή στεφανιαία νόσο μετά από ΟΕΜ και hsensitivity CRP μεγαλύτερη η ίση με 2mg , συνοδεύονταν με λιγότερα μείζονα καρδιαγγειακά συμβάντα, ενώ ο μηχανισμός της φλεγμονής επανέρχεται ως προδιαθεσικός παράγοντας αθηροσκλήρωσης .β) ανακοινώθηκε η μελέτη COMPASS, που θέτει το προβληματισμό ότι η χρήση χαμηλής δόσης ριβαροξαμπάνης (2.5mg -2φορές / ημέρα ) με ασπιρίνη 100mg /ημέρα σε ασθενείς με σταθερή αθηροσκληρωτική στεφανιαία νόσο ,έχουν στατιστικά καλλίτερα καρδιαγγειακά συμβάντα, συγκριτικά με ασθενείς που ελάμβαναν μόνο ασπιρίνη .γ) ανακοινώθηκε η μελέτη CASTLEAF, στην οποία αποδεικνύεται ότι, η στρατηγική της κατάλυσης της Κολπικής Μαρμαρυγής σε ασθενείς με Καρδιακή Ανεπάρκεια συνοδεύεται με μείωση της θνησιμότητας και των νοσηλειών. δ) τέλος η αντιπαράθεση, πόσο χαμηλά πρέπει να είναι ο στόχος της ΑΠ, βάσει και της μελέτης SPRINT , κατέληξε στο συμπέρασμα ότι επιθυμητή συστολική ΑΠ θα πρέπει να είναι κοντά στο 130mmHgκαι όχι πιο χαμηλά .

4η ημέρα : α) ΕΜΑΝΑΤΕ μελέτη: η χορήγηση Απιξαμπάνης είναι ασφαλής για προστασία από ΑΕΕ σε εκλεκτική ηλεκτρική καρδιομετατροπή σε ασθενείς με Κολπική Μαρμαρυγή. β) SPYRALHTNOFFMED  μελέτη: αποδεικνύει ότι η νεφρική απονεύρωση σε ασθενείς με μέτρια ΑΠ χωρίς φάρμακα, είναι αποτελεσματική στην μείωση της ΑΠ στους 3 πρώτους μήνες. Β) ΒREDUALPCIμελέτη: ανέδειξε ότι σε ασθενείς με Κολπική Μαρμαρυγή που πρόκειται να υποβληθούν σε αγγειοπλαστική, η διπλή αντιαιμοπεταλιακή αγωγή (νταμπικατράνη και αναστολείς του υποδοχέα των αιμοπεταλίων P2Y12 ) έχει λιγότερο κίνδυνο αιμορραγίας, συγκριτικά με τριπλή αγωγή (αναστολείς του υποδοχέα των αιμοπεταλίων P2Y12, βαρφαρίνη , ασπιρίνη), ενώ η πρόληψη για θροεμβολικά επεισόδια ήταν ίδια και στις δύο  θεραπευτικές στρατηγικές. Χρησιμοποιήθηκαν δε και οι 2 δόσεις της νταμπικατράνης (110 mg και 150 mg αντίστοιχα).

                                            Χάρης Γράσσος ΜD,FESC,PhD      

                                           Καρδιολόγος Διευθυντής Γ.Ν.Α ¨ΚΑΤ¨