Οκτώβριος 2018

Nέες Κατευθυντήριες Οδηγίες για την Αρτηριακή Υπέρταση 2018

Oι νέες οδηγίες για την Αρτηριακή υπέρταση 2018 ανακοινώθηκαν και επίσημα στο Μόναχο στο Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας, μετά τη πρώτη ματιά στην Βαρκελώνη στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Υπέρτασης. Μεσολάβησαν 5 χρόνια για την ζύμωση και ανακοίνωση των νέων αυτών οδηγιών, πάντα υπό το πρίσμα νέων μελετών και βέβαια μεταναλύσεων .

Ένα από τα κύρια μηνύματα είναι ότι ο στόχος της φαρμακευτικής αγωγής παραμένει η πτώση της Αρτηριακής Πίεσης (ΑΠ) κάτω από 140 /90 mmHg για την συστολική και διαστολική αντίστοιχα, σε αντίθεση με τις Αμερικανικές οδηγίες του 2017 που πρότειναν στόχο κάτω από 130/80mmHgστο σύνολο των Υπερτασικών ασθενών. Επίσης η ταξινόμηση της ΑΠ σε στάδια παραμένει αμετάβλητη στα όρια των προηγουμένων οδηγιών. Ίδια παραμένουν και τα όρια για τις μετρήσεις στο σπίτι, αλλά και για την 24ωρη καταγραφή (≥135/85mmHgκαι ≥ 130/80mmHgγια την συστολική και διαστολική, αντίστοιχα ).

Βασική μέτρηση για την διάγνωση της Αρτηριακής Υπέρτασης παραμένει η πίεση στο Ιατρείο ,ενώ συνεπικουρούν σε ειδικές περιπτώσεις οι άλλες τύπου μετρήσεις. Τονίζεται ότι όλοι οι ενήλικες 18 ετών και άνω θα πρέπει να μετρούν την πίεση τους στο Ιατρείο τουλάχιστον κάθε 5 χρόνια και συχνότερα εκείνοι με τα ανώτερα φυσιολογικά όρια (130-139/85-89mmHg).

Έτσι για όλους τους Υπερτασικούς συνιστάται πτώση της ΑΠ κάτω από 140mmHg,και κάτω από 130/80mmHgη και χαμηλότερα εφόσον αυτό είναι ανεκτό όχι όμως κάτω από 120mmHg.Για δε τη διαστολική ΑΠ δεν θα πρέπει να είναι κάτω από το 70mmHg. Αυτό σημειώνεται για τους μεγαλύτερους σε ηλικία υπερτασικούς που τα όρια πτώσης της ΑΠ παύουν να είναι χαλαρά με τιμές 130-140mmHg.

Για τους ασθενείς 80 ετών και άνω συστήνονται επίπεδα ΑΠ κάτω από 160mmHg. Aκόμα για την επίτευξη άριστης ρύθμισης των επιπέδων της ΑΠ, αλλά και λόγους συμμόρφωσης προτείνεται ως αρχική θεραπεία ο διπλός συνδυασμός φαρμάκων του άξονα (ανταγωνιστής του μετατρεπτικού ενζύμου, σαρτάνες ) με ανταγωνιστή ασβεστίου ή διουρητικό. Εξαίρεση αποτελεί η ευαίσθητη ομάδα των ηλικιωμένων, καθώς και οι ασθενείς χαμηλού καρδιαγγειακού κινδύνου, ιδίως όταν η συστολική ΑΠ είναι χαμηλότερη του 150mmHg .

Επιπλέον, τονίζεται η σημασία του ολικού καρδιαγγειακού κινδύνου από το σύστημα SCORE, ενώ η παρουσία βλαβών οργάνων στόχων θα πρέπει να μας κάνει πιο επιθετικούς στην θεραπεία της ΑΠ. Συστήνεται δε η συγχορήγηση στατίνης και με ασπιρίνη σε χαμηλή δοσολογία σε όλους τους ασθενείς, για δευτερογενή πρόληψη. Τέλος, το πλήρες κείμενο και λεπτομέρειες για την διαχείριση της ΑΠ δημοσιεύτηκαν 25 Αυγούστου στο ΕuropeanHeartJourna παράλληλα με το Journal of Hypertension

Χάρης Γράσσος MD, FESCD, PhD, ΕΗS

Διευθυντής Καρδιολόγος Γ.Ν.Α «ΚΑΤ»