Σεπτέμβριος 2017

ΧΑΜΗΛΑ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑ ΚΑΙ ΘΡΟΜΒΩΣΗ ΒΑΛΒΙΔΑΣ
Ασθενής 79 ετών, σε φλεβοκομβικό ρυθμό και με ιστορικό αντικατάστασης αορτικής βαλβίδας με νέου τύπου βιολογική προ 2 μηνών, παρουσίασε οξεία δύσπνοια. Είχε χαμηλά αιμοπετάλια και η ηχωκαρδιογραφία  έδειξε θρόμβωση της εν λόγω βαλβίδας. Εργαστηριακά αποκλείστηκε φαινόμενο  HIT. Παραταύτα, χορηγήθηκε μπιβαλιρουδίνη, και λύθηκε η θρόμβωση. Δύο μήνες μετά αυξήθηκαν και τα αιμοπετάλια.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ.α) Ακόμη και σε νέου τύπου τεχνητές βιολογικές βαλβίδες μπορεί να παρουσιαστούν αρχικά χαμηλά αιμοπετάλια και θρόμβωση.β) η μπιβαλιρουδίνη μπορεί να χρησιμοποιηθεί για επιτυχή λύση του θρόμβου.
Α.Στεφανίδης, Κ.Κωστόπουλος
Α Καρδιολογική ΓΠΝ Νίκαιας ο ‘Άγιος Παντελεημων’