Το ΒΗΜΑ του ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΥ

Αθήνα, 02/08/2018
Υπάρχει μια τάση να αλλάξει ο τρόπος εξέτασης για λήψη ειδικότητας καρδιολογίας.
Υπάρχει μάλιστα η σκέψη οι γραπτές εξετάσεις να γίνονται υπό μορφή Quiz.
Αυτός ο τρόπος ομοιάζει με εκείνο της απόκτησης του Ευρωπαϊκού Διπλώματος Καρδιολογίας. Περαν τούτου πιστεύω, ότι  θα πρέπει όποιος ειδικευόμενος περάσει τις εξετάσεις για την απόκτηση του Ευρωπαϊκού Διπλώματος, να απαλλάσσεται και από τις γραπτές εξετάσεις για τη λήψη ειδικότητας Καρδιολογίας στην Ελλάδα.
Η πρόταση μου  έχει βάση, αφού οι κάτοχοι του Ευρωπαϊκού Διπλώματος Καρδιολογίας είναι ιδιαίτερα ικανοί στη διαχείριση του Καρδιολογικού ασθενή. Είναι δίκαιο.
Αθ. Κρανίδης
Πρόεδρος ΠΙΕΔΚΑΡ