Υποτροφίες

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ 2018 – 2019

Η προθεσμία υποβολής βιογραφικών σημειωμάτων για τις υποτροφίες 2018-19 είναι η 31/05/2019.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι για να λάβουν μέρος στην αξιολόγηση θα πρέπει να προσκομίσουν στο email: info.piedkar@gmail.com:

  • Επικαιροποιημένο βιογραφικό σημείωμα
  • Τίτλο ειδικότητας στην Καρδιολογία
  • Επιστολή αποδοχής από το κέντρο εκπαίδευσης (εσωτερικού ή εξωτερικού)

Είναι σημαντικό και απαραίτητη προϋπόθεση να μην κατέχουν έμμισθη θέση σε άλλο φορέα.

Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με email: info.piedkar@gmail.com

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ 2017 – 2018

Η προθεσμία υποβολής βιογραφικών σημειωμάτων για τις υποτροφίες 2017-18 είναι η 31/05/2017.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι για να λάβουν μέρος στην αξιολόγηση θα πρέπει να προσκομίσουν στο email: info.piedkar@gmail.com:

  • Επικαιροποιημένο βιογραφικό σημείωμα
  • Τίτλο ειδικότητας στην Καρδιολογία
  • Επιστολή αποδοχής από το κέντρο εκπαίδευσης

Είναι σημαντικό και απαραίτητη προϋπόθεση να μην κατέχουν έμμισθη θέση σε άλλο φορέα.

Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με email: info.piedkar@gmail.com

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ 2016 – 2017

04/01/2016

Η Πανελλήνια Ιατρική Εταιρεία Διευθυντών Καρδιολογίας (ΠΙΕΔΚΑΡ) είναι μία νέα επιστημονική εταιρεία (έτος ίδρυσης 2004) και μέσα σε αυτά τα λίγα χρόνια παρουσίας της έχει καταφέρει να εκπαιδεύσει και μετεκπαιδεύσει, σε αναγνωρισμένου κύρους κέντρα του εξωτερικού, αρκετούς νέους καρδιολόγους της χώρας μας. Με αυτόν τον τρόπο ενισχύεται το δυναμικό της Καρδιολογίας στην Ελλάδα και παράλληλα παρέχεται οικονομική στήριξη στους νέους και άνεργους καρδιολόγους.

Η ΠΙΕΔΚΑΡ, πιστή στους στόχους της, προσφέρει κάθε χρόνο 1 υποτροφία διάρκειας ενός έτους για μετεκπαίδευση στο εξωτερικό. Φέτος, αναγνωρίζοντας τις οικονομικές δυσκολίες της χώρας μας και τις δύσκολες συνθήκες που ζούμε όλοι καθημερινά, το ΔΣ της ΠΙΕΔΚΑΡ αποφάσισε να δωθεί και μια δεύτερη υποτροφία εσωτερικού.

Αναζητούμε την οικονομική βοήθεια της φαρμακευτικής βιομηχανίας ώστε αυτό το τόσο ουσιαστικό και σημαντικό έργο να συνεχίσει να υφίσταται προς όφελος των νέων Καρδιολόγων, το μέλλον της χώρας μας.

Οι ενδιαφερόμενοι ιατροί καρδιολόγοι μπορούν να στέλνουν τα βιογραφικά τους σημειώματα στο email: info.piedkar@gmail.com το αργότερο έως και 29/02/2016. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά παρακαλώ επικοινωνήστε μέσω του ανωτέρω email.